wycieczkielka.pl logo

Poleć tą stronę:

Dołącz do nas na facebook'u:

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL ) informuję :

1. Administratorem Państwa danych jest Biuro turystyczne EL-KA Elżbieta Karczyńska z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Kiepury 28/12

2. Inspektor Ochrony danych Osobowych nie został wybrany

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji i wykonaniu usługi w oparciu o przepisy Ustawy o Turystyce z dn.29.08.1997r. z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 24.11.2017 O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz. U. poz 2361 oraz z 2018 poz. 650 i nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że będzie tego wymagała realizacja usługi.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji usługi. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i realizacji usługi.

5. okres przechowywania danych do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy  lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących umowy.

6. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu i wycofania zgody w dowolnym terminie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Głównego Inspektora danych Osobowych w Warszawie.

7. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.

Podziel się:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This
XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.